Wat is de RDW?

De RDW staat voor Rijksdienst voor Wegverkeer. Deze overheidsinstantie is in 1949 opgericht en werd al snel verantwoordelijk voor de kentekenregistratie van alle voertuigen in Nederland. In eerste instantie per provincie maar al snel werd dit landelijk doorgetrokken.

Op dit moment is de RDW verantwoordelijk voor het basisregister van alle voertuigen die in Nederland rondrijden. Dat zijn er heden ten dagen maar liefst 8,5 miljoen! Het is dus een hele klus voor de RDW om dit allemaal goed te registreren en documenteren.

Maar wat zijn nu concreet de belangrijkste taken van de RDW?

  • Het afgeven en registreren van rijbewijzen. Vanaf 1986 is de RDW hier verantwoordelijk voor. Zij ontwierpen ook het uiterlijk van het rijbewijs, wat in 2006 uiteindelijk geleid heeft tot het plastic kaartje.
  • Registratie van alle voertuigen in Nederland. Vanaf het begin van deze eeuw zijn alle voertuiggegevens eenvoudig via vele websites op te vragen. Vroeger werd dit door de RDW handmatig gedaan in kaartenbakken. Met de digitale ontwikkelingen zijn er op dit vlak flinke stappen gezet. De privacy staat echter wel hoog in het vaandel bij de RDW.
  • Afgifte van kentekenbewijzen. Wanneer je een auto importeert uit het buitenland, zorgt de RDW voor een nieuw kenteken met kentekenbewijs. Dit kentekenbewijs bestaat sinds 2014 uit een plastic kaartje, de zogeheten kentekencard. Vanuit Europa werd besloten om deze kentekencard Europabreed in te zetten. Ook voor aanhangerkentekens is de RDW verantwoordelijk.
  • Toezichthouder op de APK. In 1985 werd de Algemene Periodieke Keuring (APK) ingevoerd. De RDW is belast met het toezicht houden en controleren van autobedrijven en garages op het correct uitvoeren van de APK. Regelmatig voeren zij steekproeven uit.